O teoriji izbire

Koncept dela podjetja

V Inštitutu C.A.R. smo v želji po oblikovanju ponudbe, ki bi ljudem omogočala, da na enem mestu najdejo vrsto storitev, s katerimi bi razvili svoje potenciale, želje, cilje in interese tako na osebnem, kot tudi na poslovnem področju, razvili lastni koncept dela, ki izhaja iz temeljev psihološkega koncepta Teorije izbire, ki ga je opredelil priznani ameriški psihiater William Glasser.

Kaj je teorija izbire?

Teorija izbire je psihologija notranjega nadzora, ki razlaga kaj in kako sprejemamo tiste izbire, ki določajo našo življenjsko pot. Temelji na prepričanju, da vsak posameznik svet zaznava drugače, pri čemer je mišljenje in posledično tudi vedenje posameznika proizvod lastne svobodne izbire, saj neposredno lahko nadziramo le svoje misli in dejavnosti in si prizadevamo za dosego tistih ciljev, ki nam pomagajo pri zadovoljevanju lastnih potreb. Poudarja tudi pomembnost medosebnih odnosov kot temelja dobrega (duševnega) počutja posameznika in nam daje priložnost, da naredimo vse, kar je v naši moči, da izboljšamo omenjene odnose.