Ponudba

Kaj je poglavitni cilj našega delovanja?

Poglavitni cilj delovanja našega inštituta je opolnomočenje posameznikov. Skupaj namreč stremimo in si prizadevamo za njihovo doseganje samostojnosti in avtonomnosti odločitev, v smeri doseganja usklajenega, polnega in harmoničnega življenja posameznikov s samim sabo ter s svojim okoljem.


Predstavljamo center celovite ponudbe

V Inštitutu C.A.R. našim strankam omogočamo dostop do neodvisnih vrhunskih znanj, s pomočjo katerih posamezniki in skupine razvijajo vrsto kompetenc za učinkovito upravljanje odnosov ter za doseganje osebnih in poslovnih ciljev. Prav tako delujemo v skladu s splošno sprejetimi načeli etike in vrednot ter globokega spoštovanja posameznikov in njihove svobodne volje.

Naša celovita ponudba zajema različna področja dela – tako osebno, poslovno kot tudi duhovno področje – skozi vsa življenjska obdobja. Z najsodobnejšimi znanji in tehnikami izvajamo:

  • različna predavanja,
  • delavnice,
  • svetovanja,
  • osebnostno psihološko testiranje in profiliranje,
  • izdelavo kompetenčnih profilov, coaching in e-coaching.

Zakaj bi se odločili za sodelovanje z nami?

Ker se zavedamo, da je uspeh vedno odvisen od nas samih, našega medsebojnega razumevanjamodrih odločitev in sodelovanja – pa naj gre za družino, podjetje, lokalno skupnost, šolo ali državo – vam preko naših storitev pomagamo pri:

  1. boljšemu razumevanju samega sebe,
  2. učinkovitemu soočanju s svojimi šibkimi stranmi,
  3. uspešni unovčitvi lastnih potencialov.

Prepričani smo namreč, da lahko skupaj dosežemo harmonijo produktivnostiosebnega zadovoljstva in sreče.